Dechesne Personal Coaching biedt een andere kijk op veranderingen en samenwerking

Marie-Louise DechesneDe maatschappij is de afgelopen jaren sterk aan veranderingen onderhevig, alles moet en gaat sneller. Dit vraagt veel van organisaties, managers en hun medewerkers; in mijn optiek vraagt de maatschappij zowel aanpassingsvermogen als de kracht om te blijven staan waarvoor jij als mens of als organisatie wilt staan. En dat te doen wat jij geacht wordt te doen en wat jou energie oplevert.

Missie

Het is mijn missie om mensen in werkgerelateerde vraagstukken bewuster te maken van hun eigen waarden, normen en kwaliteiten en anders naar hun omgeving te leren kijken. Met als doel bij veranderingen en in samenwerking zowel mee te kunnen bewegen als vanuit eigen waarden en normen te (blijven) opereren en grenzen te kunnen stellen.

1 of meer situaties herkenbaar?

  • Ik haal geen energie meer uit mijn werk. Ik voel geen uitdaging meer. Ik raak de weg kwijt in alle veranderingen. Ik weet niet welke vervolgstap bij me past.
  • Ik weet wat ik wil veranderen, maar het lukt me gewoon niet om dit ook daadwerkelijk te doen.
  • We werken net als een team samen, maar zijn nog geen team. Als leidinggevende heb ik het gevoel dat ik alles zelf moet doen, geen enkele training heeft hier verandering in gebracht.
  • Als organisatie hebben we al vele reorganisaties meegemaakt, maar het heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd.
  • Mijn partner heeft als expat een uitdagende baan, maar wat zijn mijn mogelijkheden? Ik werk hier als expat, maar kan nog niet wennen aan de Nederlandse manier van (samen)werken.

 

Doelgroep/klanten

Ik werk graag voor klanten die van betekenis (willen) zijn voor de maatschappij en heb veel opdrachten binnen de overheid, zorg en onderwijs. Daarbinnen ben ik vooral van toegevoegde waarde voor (hoger opgeleide) professionals, (middle)managers en teams van (middle)managers die zich herkennen in een of meer beschreven situaties.

Wie ben ik?

Al van jongs af aan observeer ik mensen om me heen en reageer ik op basis van wat ik zie en voel. Op school raakte ik gefascineerd door de verhalen over het Romeinse Rijk en werd tijdens mijn studie Bedrijfskunde mijn enthousiasme voor andere culturen aangewakkerd. Internationale reizen, wonen & werken in Indonesië en Zuid-Afrika en verschillende trainingen hebben mij doen inzien hoe belangrijk bewustzijn op eigen (kern)waarden, behoeften, normen en kwaliteiten is en hoe essentieel de match met de (bedrijfs)cultuur is. Tijdens mijn werving & selectiewerkzaamheden bleek dat een mismatch met de bedrijfscultuur een van de belangrijkste reden is voor niet goed functioneren of geen energie halen uit werk. Zie linkedIn voor uitgebreid profiel.