Kracht als uitgangspunt

Ik ondersteun mensen bij de vraagstukken die ze in hun carrière tegenkomen, help ze zaken helder te krijgen. Ik geloof niet in coachen om het coachen; het traject moet de cliënt daadwerkelijk inzicht opleveren en in beweging brengen. Ik houd dan ook van een resultaatgerichte aanpak. Als coach zie ik mezelf niet als hulpverlener. Als cliënt zet je geen stappen omdat ík dat wil, maar omdat je daar zélf het nut van inziet.

Eigen verantwoordelijkheid

Geloof in de eigen kracht van mensen en in eigen verantwoordelijkheid is mijn uitgangspunt. Het inzicht dat je hulp nodig hebt om je kracht terug te vinden of beter te benutten is de eerste stap in het nemen van je verantwoordelijkheid. Het getuigt tevens van kracht dat je die stap durft te zetten en dat je de verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling in eigen hand houdt.

Duidelijk doel

In mijn visie is coachen (her)ontdekken, ontwikkelen en in beweging komen. Met een duidelijk doel voor ogen. Dit doel is vooraf afgesproken en dat maakt het resultaat achteraf toetsbaar. Een coachingstraject biedt de mogelijkheden om te experimenteren en je verder te ontwikkelen. Je komt dichter bij je eigen kracht, je eigen waarden, normen en drijfveren. Dit levert je uiteindelijk meer plezier en energie op. Ik sluit me ten slotte aan bij de visie op coaching van de School voor Coaching (zie www.schoolvoorcoaching.nl). De gemiddelde duur van een traject is 6 gesprekken.

Intake

Elk traject start met een (vrijblijvend) intakegesprek. Dit geeft jou en je leidinggevende de  gelegenheid om mij te leren kennen en te ontdekken of mijn expertise aansluit bij je wensen. Voor een geslaagd traject zijn een ‘klik’ en wederzijds vertrouwen immers onmisbaar. Een ander doel van het intakegesprek is het helder krijgen van de doelstelling van het traject. Het is daarbij belangrijk dat wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en dat inzicht wordt gegeven in de duur en kosten van het traject. Met z’n drieën evalueren we na afloop het traject om te kunnen vaststellen of het afgesproken resultaat is behaald. In sommige situaties kun je ervoor kiezen om je werkgever niet te betrekken, dan vindt het intake- en evaluatiegesprek alleen met jou plaats.

Mijn wijze van begeleiding

ik bied je rust & ruimte om stil te staan bij je loopbaan, maak je bewuster van dat wat je onbewust weet, bied je overzicht en inzicht om vandaar uit nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik ondersteun je op betrokken, inspirerende en resultaatgerichte wijze met een gereedschapskist vol ervaringen en opleidingen (Bedrijfskunde, marketing en sales, werving & selectie en ruim 10 jaar ervaring en opleidingen in coaching & loopbaanbegeleiding). Dit stelt me in staat om snel te doorgronden en aan te voelen wat je nodig hebt in een traject en je daar professioneel in te begeleiden. En omdat een ieder deel uitmaakt van een team of een organisatie, heb ik zowel oog voor jou als persoon als je omgeving en houd ik je een spiegel voor waar jouw loyaliteit lig. Ik zal kritische vragen stellen en je een spiegel voorhouden, maar je altijd in je waarde laten. Op een persoonlijke & inspirerende wijze daag ik je uit om de volgende stap te (durven) nemen. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond verbind ik 'zacht met hard' om je persoonlijke ontwikkeling concreet te vertalen naar de (gewenste) werksituatie.

Instrumenten

Ik ga op zoek naar waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt binnen je werk (je kernwaarden) en wat jou energie geeft. Om gedegen onderzoek te kunnen, gebruik ik verschillende instrumenten.

Als het gaat om (werk)druk zet ik bij voorkeur de BASc® werkdrukmeter  in om snel en effectief inzicht te krijgen in waar je (werk)druk ervaart. Deze druk wordt vanuit 4 verschillende invalshoeken gemeten, zowel bedrijfskundig (structuur, omgeving) als mensgericht (ik en cultuur).

Als je een nieuwe stap in je carrière wilt maken of wilt onderzoeken hoe je meer energie uit je werk kunt halen, zet ik de BASc® effectiviteitsmeter in. Ook bij dit instrument wordt vanuit bovenstaande invalshoeken onderzocht wat jij vooral belangrijk vindt in werk, wat je frustreert, hoe je samenwerking staat en binnen context jij het meeste tot je recht komt. Ook biedt het handvatten om je leiderschap op verschillende gebieden effectiever in te zetten.

Het kan ook zijn dat ik samen met jou kies voor een drijfverenanalyse, Profile Dynamics® drijfverenanalyse omdat het inzicht geeft in je persoonlijke voorkeuren; de drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag worden aangegeven met elk een eigen kleur. Drijfveren bepalen daarnaast de beïnvloedingsstijl, motivatie, communicatie, samenwerking, veranderingsbereidheid en besluitvormings- en managementstijl. Ik ben sinds 2007 gecertificeerd om deze analyse in te zetten in persoonlijke en teamontwikkeling.

Samenwerking

Ik heb mijn bedrijf opgericht vanuit de behoefte aan vrijheid. Daarnaast geloof ik echter in de kracht van samenwerking. Ik werk op vaste basis samen met Robert de Muralt en we hebben samen De Muralt &  Dechesne opgericht. Wij hebben ons gespecialiseerd in het begeleiden van directies en MT's die te maken hebben met hardnekkige organisatieproblemen en graag weer willen dat de organisatie of de afdeling of het programma weer lekker gaat lopen.

Gedragscode

Als lid van de Nobco (branchevereniging voor coaches) houd ik me aan de gedragscode van deze organisatie. Vooral de vertrouwelijkheid omtrent de inhoud van de gesprekken en de informatie over de organisatie en haar medewerkers is hierbij een belangrijke code.