Referenties BASc® werkdrukmeter

Ik kan Marie-Louise van harte aanbevelen! Nadat ik mezelf had stukgelopen in een project waar ik als zelfstandige voor was ingehuurd, heb ik bij haar een coaching traject gevolgd van een maand of 4. Marie-Louise stelde voor om met de BASc® werkdrukmeter te starten: een instrument waarmee snel inzichtelijk wordt gemaakt wat de dieperliggende oorzaken van de ervaren werkdruk zijn geweest, zowel op het persoonlijke vlak als in relatie met de omgeving waarin je opereert. Het resultaat gaf meteen een goed eerste inzicht, waar we in een 5-tal gesprekken mee verder zijn gegaan. Ter voorbereiding van elk gesprek gaf Marie-Louise een passende opdracht mee, waardoor je gedwongen wordt om goed na te denken over jezelf. Tijdens de gevoerde gesprekken heb je aan Marie-Louise een goed luisterend oor, waarna ze vervolgens met de juiste vragen verder diepgang weet te bewerkstelligen. Ze kan aan de hand van de gevoerde gesprekken ter plekke in een heldere schets de situatie uiteenzetten, waardoor het inzicht over mezelf en de situatie verder toenam. Door na afloop van een gesprek een evaluatieformulier in te mogen vullen, wordt je aangemoedigd om de lessen die je uit het gesprek meeneemt te verankeren. Kortom, een aanpak die voor mij heel goed heeft gewerkt! Los van het proces is Marie-Louise een prettig en integer persoon, bij wie je geen enkele aarzeling hebt om persoonlijke ervaringen en twijfels mee te delen. Ik zou haar zo weer kiezen, mocht ik daar behoefte aan hebben.

Eljo Ebbens, zelfstandig adviseur voor overheidsvraagstukken op het gebied van rivieren, kust en zee. Coachtraject in 2020 gevolgd.

 

Ik kwam bij Marie-Louise terecht op een punt in mijn leven (45 jaar nu) dat er veel tegelijk op mij afkwam. Zowel privé, als het gegeven dat ik nu enkele maanden gedetacheerd was.

Dit laatste was uiteindelijk een soort van ‘druppel’. Ik was niet full time gedetacheerd en had daarmee eigenlijk twee banen (en één salaris).  De werkomgeving verschilde nogal en stelde verschillende eisen aan mij. Toen het met mijn dochter ook nog eens minder goed ging, ging ik ondermaats presteren en kreeg ik in korte tijd uit de monden van anderen kritisch te horen wat ik eigenlijk al wist: het gaat niet goed en ik presteer niet goed. Dit was mijn wake-up call en ik ging naar Marie-Louise met een niet hele duidelijke hulpvraag.

In het eerste gesprek heb ik een uitgebreidere versie verteld van het bovenstaande. Dat was een heel fijn gesprek, waarbij ik me zeer op mijn gemak voelde en geen schroom voelde om dingen niet te vertellen. Op basis hiervan maakte Marie-Louise een plan van aanpak die mij initieel wat kort leek. Immers, ik zat in de knoop en zijn een paar werksessies dan echt voldoende?

Ik vreesde een soort ‘cursus’ time management te gaan krijgen, maar dat was gelukkig niet zo. Na dit gesprek kreeg ik direct handige tips mee om meer structuur aan te kunnen brengen, die ik meteen in de praktijk kon brengen. Dat hielp direct.

Centraal in de aanpak stond ik, als mens. Immers, ik begeef mij in verschillende omgevingen (thuis, werk, e.d.) en daar verhoud ik mij toe. En als mens ervaar ik op verschillende terreinen druk. Op welke punten zit dat (het meest)? Daartoe vulde ik de BASc® werkdrukmeter in die mij op 32 punten inzichtelijk maakte waar mijn werkdruk het sterkst was. Een simpel verschil tussen wat ik vind dat iets zou moeten zijn en hoe ik het ervaar. De eerste sessie behandelde Robert de Muralt de resultaten en legde Marie-Louise de verbinding naar de intake en de uitgesproken wensen. De optelsom van de grootste verschillen liet inderdaad zien dat ik een forse werkdruk ervaar.. Het was een goed gesprek waarbij bij mij al een eerste lichtje begon te schijnen over hoe ik in elkaar steek en dus niet alleen in relatie tot mijn werk, maar eigenlijk van jongs af aan, scholen, studie, én werk. De werkdrukmeter resulteerde in een grafische weergave die vervolggesprekken makkelijk maakten.

De volgende sessies bestonden uit kleine opdrachten die we vervolgens bespraken, steeds in relatie tot de eerste inzichten en gaandeweg ontdekte ik een patroon in mijn werken en waar mijn zwakke plekken zitten. In mijn geval kom dat neer op dat ik te laat communiceer als ik hulp nodig heb of als een afspraak niet gehaald wordt, dat ik te snel denk dat ik begrijp wat de ander wil. En dat ik behoefte heb aan een wekelijkse afstemming om met de anderen te bespreken waar ik mee bezig ben om zo prioriteiten te kunnen stellen en de verwachtingen te managen. Klinkt simpel, maar in mijn werkzame leven heb ik min of meer een eigen functie gecreëerd die mij behoorlijk zelfstandig kan laten werken waardoor ik soms afdrijf van de organisatie.

Door de samenwerking met Marie-Louise heb ik ontdekt waar ik van nature niet goed in ben en hoe dit mij in de loop der tijd is gaan hinderen. Stap 1 is dit bewust worden en stap 2 is er aan gaan werken. Ik heb dat kunnen ‘oefenen’ in de periode dat ik met Marie-Louise samenwerkte en merkte heel snel verschil. De vier sessies bleken voldoende.

De betrokkenheid van Marie-Louise heb ik als zeer prettig ervaren. Ze was oprecht geïnteresseerd en stelde goede vragen. Ik spreek wel over samenwerking, maar ik was uiteindelijk degene die moest werken. Toch deden we dat samen en met goed resultaat tot gevolg.

Michiel van Keulen

1 september 2020